На виконання Програми діяльності КабінетуМіністрів України, затвердженої ПостановоюКабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, зокрема, цілі: «Українець, який хоче матицифрові навички, може їх вільно набути», Міністерство цифрової трансформації запустило національний проєкт з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта. 

3 березня 2021 року була прийнята Національна концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 167-р. (https://cutt.ly/pbKSA4M). Концепція розвиткуцифрових компетентностей до 2025 року окреслюєвиклики стосовно розвитку цифровихкомпетентностей в українському суспільстві, визначає шляхи їх подолання та очікуванірезультати від її впровадження, закладає підґрунтядля створення національної стратегії та стратегічного плану дій щодо розвитку цифровихкомпетентностей у суспільстві. Також, Мінцифраоприлюднила Рамку цифрової компетентності для громадян України ( https://bit.ly/3rBs8KL). Рамка цифрової компетентності для громадян України — це інструмент, створений для того, щоб покращитирівень цифрових компетентностей українців, допомогти у створенні державної політики та плануванні освітніх ініціатив, спрямованих на підвищення рівня цифрової грамотності та практичного використання засобів і сервісів IT-технологій конкретними цільовими групаминаселення. 27 травня Мінцифра запускаєЦифрограм для держслужбовців(https://osvita.diia.gov.ua/digigram). Цебезкоштовний тест, розроблений на основієвропейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1. Разом із українськимиекспертами ми створили 90 запитань, щоохоплюють 30 компетентностей. Що можнаперевірити: → Основи комп’ютерної грамотності→ Інформаційну та медіаграмотність → Створенняцифрового контенту → Комунікацію і взаємодія в цифровому суспільстві → Безпеку в цифровому середовищі → Вирішення технічних проблем.Кожен держслужбовець має володіти для того, абине допустити повторення враження об’єктівінфраструктури вірусами, які призводять до втратидержавно важливих даних.

Міністерство цифрової трансформації запустило національний проєкт з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта.
Розробка та підтримка: SCSI