Назва містобудівної документації – «Генеральний план села Черкаси Ковельського району Волинської
області». Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка
призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та розвитку території.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «АМ ХОРС».
Підстава для розроблення: рішення Люблинецької селищної ради №15/3 від 25.01.2019 року.
Орган що прийматиме рішення про затвердження містобудівної документації: Люблинецька
селищна рада.
Дата початку та строки здійснення процедури обговорення: початок обговорення – 22 квітня 2021р.,
кінець строку обговорення – 23 травня 2021р.
Порядок час та строки внесення пропозицій та зауважень до містобудівної документації та звіту
про стратегічну екологічну оцінку – у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді на e-mail:
liublynec@gmail.com), всі робочі дні з 9.00 до 17.00 год. у період з 22.04.2021р. по 23.05.2021р.
за адресою: 45034, Волинська область, Ковельський район, смт. Люблинець, вул. Незалежності,
буд. 51.(приміщення Люблинецької селищної ради).
Усі матеріали та інформацію для ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом
про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям
населення, та необхідність проведення транскордонних консультацій що стосується документа
державного планування, можна отримати за адресою: 45034, Волинська область, Ковельський район,
смт. Люблинець, вул. Незалежності, буд. 51.(приміщення Люблинецької селищної ради).
Громадські слухання відбудуться з урахуванням карантинних обмежень 24.05.2021року 0 15:00 год. за
адресою: у приміщенні Люблинецької селищної ради.
Відповідальна особа – селишний голова Сіховська Наталія Миколаївна тел. 56 551

Люблинецька селищна рада ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
Розробка та підтримка: SCSI