МОБІЛЬНА БРИГАДА

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Відповідно до розпорядження голови Люблинецької селищної ради №146 від 27 грудня 2019 року, на території громади була утворена мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також затверджено її склад та Положення.

Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Основні завдання мобільної бригади:

— надання психологічної допомоги та належних соціальних послуг постраждалим особам;

— реагування та надання не пізніше ніж упродовж однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема — шляхом кризового та екстреного втручання;

— інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

— роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання.

— провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

Мобільна бригада при виконавчому комітеті Люблинецької селищної ради  функціонує в робочі дні з 08.00 до 17.00 год.

 Виклик бригади можна здійснити за такими номерами телефонів: (03352)56562, 0954560413.

Про випадки домашнього насильства можуть повідомляти усі, хто знає про них або ж став свідком таких ситуацій.

На виконання листа Міністерства соціальної політики України від  02.10.2020 № 13912/0/2-20/49, з метою  впровадження механізмів моніторингу інформації про загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб,   в Україні запрацює інформаційна постійно діюча платформа «Мапа допомоги» (інтерактивна мапа), яка у розрізі областей міститиме інформацію про загальні, спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб (з урахуванням конфіденційності), у тому числі: мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».

Інформація щодо діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Розробка та підтримка: SCSI