22 квітня Урядом прийнято рішення про призначення допомоги на період карантину та на один місяць після дати його відміни фізичним особам-підприємцям, які мають дітей віком до 10-ти років.

Це стосується тільки фізичних осіб-підприємців, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок.

         Допомога на дітей надається одному з батьків дитини, опікуну на кожну дитину до досягнення нею 10-ти річного віку (включно) і виплачується щомісяця на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

         Розмір допомоги для дітей віком до 6-ти років становить 1779 грн., віком від 6-ти до 10-ти років – 2218 грн. (прожитковий мінімум, встановлений для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р.) 

         Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

         У паперовій формі заявник подає такі документи:
– копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
– довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
– копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

– копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
         В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:
– фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по-батькові дитини, прізвище, ім’я та по-батькові батьків);
– фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
– фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
– фотокопію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
         У разі, коли до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що необхідно подати додатково. 

         Якщо, зазначені документи будуть подані не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з часу звернення.

         На дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня», допомога не призначається.

Управління соціального захисту
населення Ковельської райдержадміністрації

Допомога на дітей підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до І ти ІІ групи платників єдиного податку
Розробка та підтримка: SCSI