Волинським відділенням Українського державного фонд) підтримки фермерських господарств здійснюється прийом заявок та документів для отримання безповоротної бюджетної субсидії згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою КМУ від 07.02 2018 № 106 (із змінами, внесеними Постановою КМУ від 30.01.2019 № 126):

Бюджетна субсидія надасться:

  • новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на І гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство;
  • фермерським господарствам (крім новостворених) у розмірі 12000 гривень і розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії.
    Фермерському господарству, голова якого па момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія надасться у максимальному розмірі.
    Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40 000 гривень.

Перелік документів для отримання бюджетної субсидії:
• заява із зазначенням інформації про фермерське господарство: найменування, місцезнаходження, дату реєстрації, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), серії га номеру паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців). реквізитів банківського рахунку;
• копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
• відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
• копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 мли. гри., а для фермерського господарства, зареєстрованого в поточному році. – копію фінансового звіту за останній квартал (незалежно від обсягу чистого доходу (виручки));
• довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів:
• згода одержувача щодо надання Мінагрополітики України інформації, яка містить персональні дані:
• довідка державного реєстратора про те. що господарство: не банкрут/не перебуває на стадії ліквідації;
• копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.
За довідками звертатися до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств за адресою: 43005. м. Луцьк, пр. Перемоги. 14. тел../факс: (0332)240012. (067)3325118. (095)5878402

До уваги фермерських господарств!
Розробка та підтримка: SCSI